Forex cho người mới bắt đầu trên Meta Trader 4 & 5

Giao dịch ngoại hối có sẵn cho các nhà giao dịch với một số tiền nhỏ và không cần đào tạo dài. FAST Team sẽ giúp bạn thực hiện những bước đầu tiên trên thị trường tài chính mà không có rủi ro mất đầu tư. Bắt đầu bằng cách đăng ký tài khoản demo miễn phí và cài đặt nền tảng giao dịch MetaTrader 4. Kiếm tiền từ các cặp tiền tệ giao dịch.

Fast Team

Tại sao phải tham gia FAST TEAM?

Giao dịch ngoại hối có sẵn cho các nhà giao dịch với một số tiền nhỏ và không cần đào tạo dài. FAST Team sẽ giúp bạn thực hiện những bước đầu tiên trên thị trường tài chính mà không có rủi ro mất đầu tư.
  • Một cách tiếp cận chuyên nghiệp để đưa ra quyết định giao dịch trên thị trường tài chính.
  • Sử dụng các chiến lược giao dịch để xác định thời điểm mở và đóng vị thế. Tuân thủ chiến lược giao dịch giúp các nhà giao dịch tăng khả năng đạt các lệnh có lợi nhuận cũng như cho phép quản lý tỉ lệ rủi ro và lợi nhuận.
  • Đa số các chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên các dữ liệu nhận được từ các chỉ báo phân tích kỹ thuật hoặc các dữ liệu phân tích cơ bản được giải nghĩa một cách có hệ thống.
  • Cổng thông tin phân tích miêu tả và giải thích việc ứng dụng hơn 60 chiến lược giao dịch dành cho 9 khung thời gian (từ giao dịch nhanh (scalping) đến giai đoạn đầu tư lâu dài). Chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên tín hiệu của 23 chỉ báo kỹ thuật và bao quát tất cả các phiên giao dịch trên thế giới.

Đầu Tư & Hệ Thống

Tham gia cùng FTF

Lãi Đầu Tư

1% / Ngày (Thứ 2 - Thứ 6)

F1 Trực Tiếp

Thu nhập trên thu nhập 20%/ Ngày (Thứ 2 - Thứ 6)

Toàn Hệ Thống

Thu nhập trên thu nhập 5%/ Ngày (Thứ 2 - Thứ 6)

Liên Hệ

Liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi

Bạn có câu hỏi nào không? Các chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp.